Dzienne archiwum: 4 kwietnia 2015

Wielka Noc Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

Krzyż Chrystusa

41

Oto jest drzewo życia na którym zawisło zbawienie świata!

W zamyśle zbrodniarzy miał być znakiem hańby. Stał się znakiem miłości i to miłości bez granic. „Bo nie masz większej miłości niż ta, gdy kto życie swe oddaje za przyjaciół.” Stał się znakiem zbawienia, zwycięstwa. „W tym znaku zwyciężysz.” Jest też znakiem nadziei, bo jeśli On tak nas umiłował zanim żeśmy się narodzili, tak drogo nas odkupił, to czyż możliwe jest aby pozwolił nam marnie przepaść.

Tą właśnie nadzieję niech wzmocnią w nas święta

Zmartwychwstania Pańskiego

Z tą nadzieją pozostańmy we wszystkich trudach, udrękach i problemach codziennego życia.

Jacek