Archiwa tagu: urząd

Sejmik Województwa Opolskiego

W skład Sejmiku wchodzi 30 radnych wybieranych w pięciu Okręgach wyborczych. Wybierają oni Marszałka Województwa i Zarząd Województwa, czyli organa wykonawcze Samorządu Województwa. Sam Sejmik jest organem ustawodawczym, tworzy prawo lokalne danego regionu takie jak strategie rozwoju, plany zagospodarowania przestrzennego, budżet województwa i podobne. Jest też organem kontrolującym pracę Marszałka i Zarządu Województwa.
Radni pracują w tematycznych komisjach stałych i doraźnych.

Więcej na ten temat:
http://www.umwo.opole.pl/bip/index.php?id=432
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejmik_Wojew%C3%B3dztwa_Opolskiego

Jak się ma Marszałek Województwa do Wojewody? Który z nich jest ważniejszy?

Marszałek jest władzą samorządową, czyli reprezentantem ludności zamieszkałej w województwie, a Wojewoda reprezentuje premiera czyli Rząd. W naszym systemie prawnym Wojewoda jest ważniejszy, Dokładnie jaka jest hierarchia ważności urzędów w Polsce zobaczymy tu:
http://www.monitorwielkopolski.pl/pl/warto_zajrzec/precedencja_czyli_kto_wazniejszy.html