Archiwa tagu: opis

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu!

Oczywiście dla Waszego Szanowni Czytelnicy dobra i wygody wprowadzono tu pewne zmiany.

 Z jednej strony zrobiono trzy. Dla zmylenia przeciwnika wszystkie trzy są pod hasłem TAK dla Odry – TAK dla Polski. Jest ono dla mnie ważne.

1. Pod adresem jacekbezeg.pl – będą umieszczane tylko teksty własne, napisane przeze mnie.

2. Pod adresem wyszperane.info będą rzeczy cudze, znalezione w sieci i z jakiegoś powodu uznane przez mnie za interesujące. W menu pozycja Wyszperane.

3. Pod adresem takdlaodry.pl będą materiały przydatne dla Akcji Obywatelskiej TAK dla Odry – Tak dla Polski. W menu pozycja Odra.

Z oczywistych powodów strony te będą wzajemnie powiązane. Z głównego menu każdej z nich można przejść do pozostałych.

Stara zawartość tej strony pozostaje tu, oraz jest dostępna na Wyszperanych. Nowe teksty będą już dodawane tylko wedle opisanych zasad.

Prośby, skargi, zażalenia proszę pisać w komentarzach.

Zbiornik Racibórz – inwestycja

za:    http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/index.php/pl/orzgw/jednostki-terenowe/zbiornik-raciborz-inwestycja

Wpisany przez Paweł Pistelok

System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry.

WSTĘP

Istniejący system ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry w głównych swych zarysach ukształtowany został w pierwszym trzydziestoleciu naszego wieku. Na system ten, tworzony głównie po powodzi 1903r., a następnie modernizowany i uzupełniany, składa się zabudowa hydrotechniczna w postaci zbiorników retencyjnych, polderów, suchych zbiorników przeciwpowodziowych, kanałów ulgi i wałów przeciwpowodziowych.
Powódź w lipcu 1997 r. poddała egzaminowi niewiele zmieniany system ochrony, który w wielu przypadkach okazał się niewystarczający. Większość urządzeń przeciwpowodziowych okazała się niewystarczająca, zwłaszcza w odniesieniu do aglomeracji miejskich zlokalizowanych w Dolinie Odry. Wielkość strat bezpośrednich oszacowano wtedy na 9,24 mld złotych.

Dolina rzeki Odry poniżej Raciborza w czasie powodzi z lipca 1997 r
Rysunek 1. Dolina rzeki Odry poniżej Raciborza w czasie powodzi z lipca 1997 r

Czytaj dalej