MEN chce ograniczyć uprawnienia rodziców. Zaprotestuj!

za:   http://kmn.info.pl/?p=23692

MarkD

15.602 osób podpisało petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

Ustawa o systemie oświaty musi zostać zmieniona, bo Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepisy dotyczące zasad organizacji egzaminów. Jednak MEN wykorzystało ten obowiązek, by przemycić w projekcie nowelizacji regulacje pozwalające brutalnie narzucać szkołom ideologiczne treści, które budzą sprzeciw rodziców. Projekt poszerzy m.in. władcze kompetencje podległych ministrowi edukacji kuratorów oraz ograniczy wpływ samorządów lokalnych na działanie prowadzonych przez nie szkół. Chodzi głównie o możliwość zwalniania z pracy dyrektorów, którzy będą chcieli chronić dzieci przed ideologicznymi treściami forsowanymi przez postępowców z MEN.

Instytut Ordo Iuris i inne organizacje pozarządowe już na etapie ministerialnych konsultacji społecznych projektu zwracały uwagę, że nowe przepisy naruszają gwarantowane konstytucyjnie uprawnienia rodziców i poważnie ograniczają kompetencje samorządów. Niestety, ministerstwo wprowadziło w projekcie ustawy jedynie kosmetyczne zmiany.

Obecnie nad projektem pracuje sejmowa podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, która może zaproponować wykreślenie kontrowersyjnych przepisów z projektu. Dlatego apelujemy do tej komisji i do posłów o wykreślenie z projektu ustawy art. 1 pkt 34 i 35 projektu, zawierających  przepisy poszerzające kompetencje kuratoriów i które nie są związane z koniecznością wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Petycja na citizengo.org

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *